Jak pečovat o staré knihy a grafiky

Workshop povede MgA. Karina Sojková

Zájemci se v rámci workshopu seznámí s problematikou restaurování papíru, knih, grafických listů, map a plánů. Na základě řešených příkladů z praxe se dozví, jak restaurátorský zásah na jednotlivých typech objektů probíhá. Bude představena problematika restaurování knihy potažmo knižní vazby. Účastníci budou moci nahlédnout do ateliéru a budou mít možnost odzkoušet si dolévání strat papírové podložky papírovou suspenzí. V neposlední řadě se dozví, jak správně pečovat o své sbírky, jejichž nosnou podložkou je právě papír.

Proběhne v sobotu 8. června 2013 od 9:00 do 14.00 hod v Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (J. E. Purkyně 652 – budova bývalého kožního oddělení v nemocnici).

Vstup volný.

Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507

Těšíme se na Vás!