Sběratelství a umělecký obchod

Druhý přednáška kurzu s názvem „Památky v běžném životě a jejich hodnota“, realizovaného v rámci projektu ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii. Povede historik umění Mgr. Milan Dospěl (Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).

Cílem kurzu je seznámit účastníky s oborem sběratelství výtvarného umění, jenž lze vnímat za jeden z nejstarších projevů lidské kulturnosti. Otevřeny budou otázky související s hlavní náplní oboru sběratelství, jeho dějinným vývojem a faktory, které jej zásadně ovlivňují. Dalším z důležitých témat bude vztah sběratelství a uměleckého aukčního obchodu v České republice.

Proběhne ve čtvrtek 21. března 2013 od 17:00 hod ve Studijní a vědecké knihovně (učebna v 5. podlaží) v Hradci Králové (Hradecká 1250/02).

Kurz je svým obsahem cílen na fyzické osoby, občanská sdružení i zástupce menších obcí.

Vstup volný.

Svou účast, prosím, potvrďte: anna.subrtova@email.cz  tel. +420 602 339 406  

Těšíme se na Vás!