Jak pečovat o staré kamenné sochy

Zájemci se v rámci workshopu seznámí s problematikou restaurování sochařských děl a dozví se, jak restaurátorský zásah prakticky probíhá. Návštěvníci kurzu budou mít také možnost nahlédnout do laboratoří, kde probíhají průzkumy památek, a budou jim představeny některé moderní technologie používané při péči o kamenné památky.

Workshop povedou Mgr.art. Jakub Ďoubal a BcA Petr Rejman.

Proběhne v úterý 23. dubna 2013 od 9:00 do 15.00 hod v budově Fakulty restaurování v Litomyšli.

Vstup volný.

Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507

Těšíme se na Vás!