Základy komunikace s úřady pro drobné majitele kulturních památek I

Kurz v rámci projektu ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii. Povede historička umění Mgr. BcA. Marta Žídková (MÚ Vrchlabí, Odbor Památkové péče).

Seznámíme se s principem dvojkolejnosti státní památkové péče, tzn. rozdělení kompetencí a pravomocí mezi orgány státní správy (MK ČR, Krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností) a odbornou organizaci státní památkové péče (NPÚ). Představíme postup při obnově kulturní památky z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a možnosti získání finančních příspěvků na tuto obnovu. Povíme si, jaké jsou zákonné povinnosti vlastníků kulturních památek a z nich vyplývající formální postupy. Budeme se věnovat i řízením ostatních místně či věcně dotčených správních orgánů.

Proběhne ve čtvrtek 21. února 2013 od 17:00 hod. ve Studijní a vědecké knihovně (učebna v 5. podlaží) v Hradci Králové (Hradecká 1250/02).

Vstup volný.

Svou účast, prosím, potvrďte: anna.subrtova@email.cz  tel. +420 602 339 406  

Těšíme se na Vás!