Kontakty:

Hlavní koordinátorka projektu
Ing. Lenka Machačková
telefon +420 775 910 909
e-mail lenka.machackova@upce.cz

ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii

Projekt ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii připravila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolu s Centrem pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. a GENERACÍ 89, o.s. .

Cílem projektu je nabídnout občanům především z Pardubického kraje individuální další vzdělávání zaměřené na témata významu kultury a kulturního dědictví, vztahu k regionu a občanské společnosti. Projekt chce motivovat a inspirovat občany k většímu zapojení do regionálních aktivit a k aktivnímu občanství. .

Díky projektu vznikne šest vzdělávacích kurzů a šest praktických workshopů, jejichž cílem je napomoci k rozvoji vnímání regionální a národní kultury jako nedílné součásti dnešního života a základní poučení v oblasti péče o památky. Dále budou realizovány propagační, edukativní a motivační akce na podporu posílení vztahu občanů k lokálnímu společenství (Stezka staletími, regionální festival, brožura Pardubicko aktivní). Základní občanské kompetence – kritické myšlení, demokratická intuice a aktivní přístup k občanskému životu – budou posíleny díky diskusním setkáním s odborníky a zástupci samospráv. .