Partnerské instituce projektu ARC

CENTRUM PRO RESTAUROVÁNÍ A PAMÁTKOVOU PÉČI, o.p.s je nově vzniklou neziskovou organizací (založena 7/2011), jejímž posláním je vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví. V posledních letech došlo v Česku v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví i občanů. V České Republice chyběla neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví. Centrum pro restaurování nabízí odpovídající služby, které uspokojí tyto potřeby.
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. bylo založeno za účelem podpory celoživotního vzdělávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví,  rozvoje oborů péče o kulturní dědictví, šíření informací a znalostí mezi odborníky a laickou veřejností v oblasti péče o kulturní dědictví, odborné spolupráce mezi institucemi napříč akademickým a aplikačním sektorem v oblasti péče o kulturní dědictví, vědeckovýzkumných aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví a v neposlední řadě také mezinárodních aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví.
 
Ing. Martina Panošová Hucková, ředitelka
 
 
GENERACE 89 je otevřené uskupení mladých lidí žijících v Litomyšli, kteří se chtějí podílet na budoucnosti svého města formou občanských aktivit, diskusí, happeningů nebo přímo prací v zastupitelstvu. Cíle sdružení jsou mimo jiné větší zapojení občanů do kulturního společenského života, podpora a organizace projektů v oblasti vzdělávání a školství, dosažení maximální komunikace zastupitelů a místní správy a samosprávy s občany, propagace a organizace dobrovolnické činnosti a podpora a rozvoj komunitního, společenského a rodinného života. Občanské sdružení bere vážně odkaz sametové revoluce, která znamenala počátek obnovy demokracie v naší zemi, a proto si její rok zvolilo do svého názvu - GENERACE 89.
 
Občanské sdružení má zkušenosti s organizací dobrovolnických a dobročinných akcí (čištění říčky Loučné v Litomyšli, organizace tzv. Větrání šatníků) i organizací občanských projektů (Bleší trhy, Farmářské trhy, Kulaté stoly, petice R35).
 
 
 
Aktualizoval: Webmaster (18. ledna 2013, 13:11)