Projekt ARS REGIO CIVITAS

ARC neboli ARS REGIO CIVITAS, je název projektu, jehož hlavním cílem je doplnit nabídku celoživotního vzdělávání a nabídnout občanům celého Pardubického kraje další individuální vzdělávání v oblastech zaměřených na opomíjená témata vzdělávání k občanské hodnotové orientaci, vztahu k regionu a především významu kultury a kulturního dědictví.
 
Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0217
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 7.3.1. Individuální další vzdělávání
Doba realizace projektu: 9.2012 – 10. 2013-01-17
Základní informace o projektu
 
ARC – ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávaní pro kulturu, region a demokracii
 
Cílem projektu ARS REGIO CIVITAS je nabídnout občanům Pardubického kraje individuální další vzdělávání zaměřené na témata významu kultury a kulturního dědictví, vztahu k regionu a občanské společnosti. Projekt chce motivovat a inspirovat občany k většímu zapojení do regionálních aktivit a aktivnímu občanství.
V projektu budou pro občany realizovány vzdělávací kurzy a praktické workshopy za účelem rozvoje vnímání regionální a národní kultury a poučení v oblasti péče o památky. Budou realizovány propagační, edukativní a motivační akce na podporu posílení vztahu občanů k lokálnímu společenství a zvýšení regionální hrdosti.
Základní občanské kompetence - kritické myšlení, demokratická intuice a aktivní přístup k občanskému životu - budou posíleny díky diskusním setkáním s odborníky a zástupci měst.
 
Hlavním cílem projektu ARS REGIO CIVITAS je nabídnout občanům zejména Pardubického kraje individuální další vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí zaměřené na témata občanské společnosti, vztahu k regionu a významu kultury a kulturního dědictví.
 
Vedlejší cíle projektu jsou následující:
a) prohloubit informovanost občanů zejména Pardubického regionu o významu, možnostech a individuálních i společenských přínosech dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich motivaci a aktivní postoj k celoživotnímu učení.
b) vyrovnat rozdíly v míře aktivního občanství a vztahu ke kulturnímu dědictví mezi mikroregiony Pardubického kraje.
c) podpořit občanskou moc a demokratické instinkty občanů, zlepšit jejich kritické myšlení a znalosti fungování politiky pro její lepší kontrolu.
Cílovou skupinou aktivit projektu jsou zejména občané Pardubického kraje. Projekt ale bude otevřen i občanům z okolních regionů (Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Kraj Vysočina). Výstupy projektu umístěné v elektronické podobě na webové stránky pak budou mít celorepublikový dopad.
 

 

Aktualizoval: Pavla Nováková (26. července 2013, 10:57)