VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL

Univerzita Pardubice v září opět vyráží na vědecko-technické turné, aby přivezla moderní svět vědy a techniky přímo za žáky základních a středních škol Pardubického kraje.
 
Tentokrát fakultní týmy akademiků a vysokoškoláků navštíví následující školy:
 
úterý 16. září 2014
Gymnázium Chrudim
středa 17. září 2014
Gymnázium Kolín
úterý 23. září 2014
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
středa 24. září 2014
ZŠ Habrmanova, Hradec Králové
 
Pět fakult – Fakulta chemicko-technologická, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta zdravotnických studií, Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky – připravily pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou a zábavnou formou.
 
Pro žáky a další zvědavce budou na každé škole připravena stanoviště tří fakult plná zajímavostí ze světa chemie, matematiky a počtů, robotiky a elektroniky, ukázky první pomoci nebo měření tvrdosti stavebních materiálů či modely kolejnic. Na stanovištích si budou moci žáci sami vyzkoušet celou řadu pokusů, hrátek nebo programování.
Na ZŠ Habrmanova se představí na svém stanovišti také partner projektu BRAVO II - SPŠCH Pardubice.
 
Program plný zajímavostí a zábavy startuje na uvedených školách s prvním zvoněním. Univerzitní vědecký tým bude připraven vysvětlovat podstatu vybraných jevů, pokusů a demonstrací až do 16 hodin.
 
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Iva Svobodová
organizátorka akce
telefon 466 036 482
Aktualizoval: Zdenka Černá (10. září 2014, 09:29)