Na Fakultě chemicko-technologické pokračují semináře pro pedagogy středních škol

Na pátek 13. června připravili pracovníci Fakulty chemicko-technologické seminář pro středoškolské učitele chemie, na kterém budou předneseny tyto přednášky:
 
Třaskaviny II. 
přednášející: Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů
 
Přednáška je zaměřena na skupinu výbušin, které označujeme jako třaskaviny. Pozornost bude věnována charakterizaci dnes průmyslově vyráběných a používaných třaskavin. Ve druhé části přednášky se Ing. Matyáš zaměří na iniciátory, tedy výrobky, které třaskaviny obsahují.
 
Polarizace světla ve službách charakterizace nanostruktur
přednášející: Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky
 
V přednášce bude představena metoda spektroskopické elipsometrie a její použití pro charakterizaci nanostruktur. Zmíněny budou také multidisciplinární evropské a národní projekty, na kterých se autor podílí.
 
 
termín:
13. 6. 2014 od 10:00 hodin
 
místo konání:
budova HB, posluchárna S20 (1. NP, přízemí)
 
kontaktní osoba:
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
 
telefon:
466 037 075
 
e-mail:
patrik.parik@upce.cz
 
 

 

 
Aktualizoval: Zdenka Černá (2. června 2014, 11:47)