Přednáška JČMF - Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 15. ledna 2015 všechny zájemce na přednášku
 
RNDr. Petra Janíčka, Ph.D.
z Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 
Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů
 
  • Elipsometrie je optická, nepřímá, nedestruktivní metoda, která využívá změny polarizačního stavu světla při jeho odrazu (průchodu) materiálem.
  • Elipsometrie může tedy být jednou z metod užitečných pro pochopení vlastností nanomateriálů.
  • Konkrétními příklady využití nanotechnologií a nanomateriálů v našem okolí mohou být paměťová média, biokompatibilní povrchy implantátů, supertvrdé povrchy, oděruodolné povrchy, solární chipy, panely apod.
 
  
 
termín
čtvrtek 15. 1. 2015
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (19. ledna 2015, 11:30)