Tramvaje včera a dnes

S tramvajemi se sice člověk v Pardubicích nepotká (…a to přesto, že František Křižík elektrickou dráhu do Sezemic naprojektoval…), přesto se však výzkumníci z Univerzity Pardubice podílejí na jejich vývoji, konkrétně na synchronizovaném řízení trakčních pohonů u tramvají s takzvanými volnými koly, tedy u tramvají, u nichž již kola nejsou spojena klasickou tuhou nápravou. Dokonce si pro ověření teorie postavili úzkorozchodné kolejové experimentální vozidlo napájené z akumulátorů.
Přednáška bude zaměřena na cíle, průběh a výsledky výzkumu jako i na samotné vozidlo.
  • Proč tramvaje při průjezdu obloukem pískají?
  • Jak postavit tramvaj, která je stoprocentně nízkopodlažní, zároveň má otočné podvozky a všechna kola poháněná?

  

Ing. Petr Sýkora pracuje na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zabývá se převážně elektrickými pohony vozidel, a to jak z hlediska technického řešení vlastního pohonu, tak z hlediska jeho energetické spotřeby.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 3. února 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Aktualizoval: Zdenka Černá (21. ledna 2015, 10:57)