Příběh prvního fraktálu

Roku 1872 uvedl slavný německý matematik Karl Weierstrass ve své přednášce pro Královskou akademii v Berlíně šokující příklad spojité funkce, která v rozporu s tehdy všeobecně přijímaným názorem nemá v žádném bodě derivaci. Později se ukázalo, že první příklad funkce tohoto typu popsal již ve 30. letech 19. století Bernard Bolzano. Graf Bolzanovy funkce je historicky prvním fraktálem, který byl v matematické literatuře popsán.

  • o Bolzanově funkci, která je prvním známým příkladem spojité funkce nemající v žádném bodě derivaci
  • o jejích vlastnostech a okolnostech jejího objevení
  • o Bolzanově přínosu pro vývoj matematické analýzy 
  • o místě Bolzanovy funkce v moderní matematice

  

Mgr. Libor Koudela, Ph.D. vystudoval MFF UK. Doktorskou disertační práci na téma pojetí křivky v analýze, teorii množin a topologii napsal pod vedením Jiřího Veselého. Rozšířená verze práce vyšla roku 2013 v nakladatelství OPS pod názvem „O pojetí křivky". Pracuje v Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 13. ledna 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Aktualizoval: Zdenka Černá (5. ledna 2015, 10:51)