Palivové články a jejich využití v praxi

Přednáška této vědecké kavárny pojedná o palivových článcích, které byly vynalezeny již zhruba před 180 lety. O prvenství v objevu těchto článků se přou Švýcaři s Angličany. O tom, co a kde palivové články dovedou, se vedou rozsáhlé diskuse. V přednášce se pokusíme tyto věci uvést na pravou míru. Například v Dánsku existuje vodíková vesnice, Vestenskov, která je chloubou Dánska.
 
  • Proč jsou palivové články tak drahé, kam směřuje jejich výzkum a jaké je jejich následující využití?
  • Jaký je rozdíl mezi vodíkovými a ostatními palivovými články?
  • Lze použít pro pohon palivových článků zemní plyn nebo ropu?
  
 
Ing. Jiří Kružík je absolventem tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické, nynější Univerzity Pardubice, z roku 1970, v oboru analytická chemie. V současné době pracuje jako jednatel ve firmě Ovimex s.r.o., která se zabývá prodejem palivových článků.
 
Kavárna Universitas se otevře v úterý 14. října 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.
 
Vstup je volný.
 
K volnému odběru bude sborník shrnující první dva roky vědecké kavárny v Pardubicích.
 
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
Aktualizoval: Zdenka Černá (6. října 2014, 12:56)