Workshop první pomoci na ZŠ

Workshop pořádá partner projektu BRAVO II - Střední zdravotnická škola Pardubice.
Termín: 4. března 2015 od 8.30 hod.
Místo:  Dětský domov se školou v Chrudimi, Čáslavská 624
 
Workshop první předlékařské pomoci poskytne žákům základní školy znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života. Jedná se o krátkodobý kurz zaměřený na prožitek, účastníci aktivně zasahují u simulované události.
 
Kontakt:
Mgr. Bc. Martina Hartlová
zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
Střední zdravotnická škola Pardubice
koordinátor BRAVO II
telefon 466 050 214
Aktualizoval: Zdenka Černá (12. března 2015, 14:26)