Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky a komunikovat výsledky VaV mladé generaci

Datum:  
pondělí 23. června 2014, 13:00 – 17:00 hodin
Místo konání:
Střední průmyslová škola chemická,
Poděbradská 94, Pardubice
 
Program:
 1. Úvod – o projektu BRAVO – Valerie Wágnerová, odborný garant projektu
 2. Ohlédnutí za akcemi BRAVO 2012 – 2014 – vedoucí akcí
  • Noc mladých výzkumníků  – Zuzana Paulusová
  • Věda a technika na dvorech škol – Iva Svobodová
  • Vědecko-technický jarmark – Iva Svobodová
  • Expozice VaV výsledků na fakultách – Valerie Wágnerová
  • Vybrané nejúspěšnější a typické akce jednotlivých fakult UPa – VA FChT, FES, DFJP, FEI, FF, FZS, FR
 3. Projektová část BRAVO II – informace realizačního týmu
  • věcná část
  • finanční část
  • publicita
  • výstupy a metodiky
PŘESTÁVKA – OBČERSTVENÍ
 1. Diskuse ve skupinách – interaktivní programy a demonstrace VaV
  • zpětná vazba k vyzkoušeným a realizovaným demonstracím
  • možnosti a úskalí jejich rozvoje pro další akce
  • sdílení práce ve skupinách
  • shrnutí
 2. Závěr   
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677
 
Program.          
Aktualizoval: Zdenka Černá (17. června 2014, 15:04)