Přednáška JČMF – Alan Turing a jeho stroje

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 20. listopadu 2014 všechny zájemce na přednášku
 
prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové
 
Alan Turing a jeho stroje
 
Život a dílo geniálního britského matematika Alana Turinga s důrazem na popis a objasnění možností výpočetního modelu, který dnes nazýváme Turingovým strojem.
 
termín
čtvrtek 20. 11. 2014
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
Pozvánka (pdf)