Univerzita Pardubice jezdí na vybrané školy s přednáškami EXEMPLA TRAHUNT

Od října pokračuje Univerzita Pardubice v cyklu populárně-naučných besed s osobnostmi vědy EXEMPLA TRAHUNT, které jsou určené především žákům základních a středních škol. Během podzimu zavítají akademičtí pracovníci univerzity na tři školy v Pardubicích a na jednu v sousedním Hradci Králové. Žáky a studenty seznámí s vybranými zajímavostmi moderní vědy a pohovoří také o práci vědce, jejích úspěších, ale i úskalích .
 
Přednášky z různých vědních oborů přibližují zájemcům vědní obory pěstované na Univerzitě Pardubice a dalších odborných pracovištích. Jsou spojené s následnou besedou s přednášejícím, v níž se žáci a studenti mohou zeptat na to, co je zajímá a přiblížit si tak obor působnosti přednášejícího, ale i jeho samotného jako člověka.
 
Přehled přednášek:
termín
přednášející
škola
název přednášky
23. října 2014
od 14 hod.
Helena Slepičková
SPŠCh Pardubice
Historie Pardubic v terénu
4. listopadu 2014
od 10 hod.
Ing. Dana Hrubošová
SPŠ potravinářská a služeb, Pardubice
Plísně jak je neznáte
6. listopadu 2014
od 10 hod.
Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
ZŠ J. Ressla, Pardubice
Jak se nedostat do dluhové pasti
1. prosince 2014
od 10 hod.
Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
ZŠ Habrmanova, Hradec  Králové
Jak se nedostat do dluhové pasti
 
Kontakt:
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482