Univerzita Pardubice jezdí na vybrané školy s přednáškami EXEMPLA TRAHUNT

Od ledna pokračuje Univerzita Pardubice v cyklu populárně-naučných besed s osobnostmi vědy EXEMPLA TRAHUNT, které jsou určené především žákům základních a středních škol. Akademičtí pracovníci univerzity zavítají na dvě školy v Pardubicích. Žáky a studenty seznámí s vybranými zajímavostmi moderní vědy a pohovoří také o práci vědce, jejích úspěších, ale i úskalích .
 
Přednášky z různých vědních oborů přibližují zájemcům vědní obory pěstované na Univerzitě Pardubice a dalších odborných pracovištích. Jsou spojené s následnou besedou s přednášejícím, v níž se žáci a studenti mohou zeptat na to, co je zajímá a přiblížit si tak obor působnosti přednášejícího, ale i jeho samotného jako člověka.
 
Přehled přednášek:
termín
přednášející
škola
název přednášky
14. ledna 2015
od 10 hod.

Mgr. David Brebera

ZŠ Npr. Eliáše, Pardubice

Hrátky s matematikou

11. února 2015
od 10 hod.

Mgr. David Brebera

ZŠ J. Ressla, Pardubice

Hrátky s matematikou

 
Kontakt:
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482