Fakulta elektrotechniky a informatiky otevírá tři zájmové kroužky

Od začátku října mají žáci a studenti na vybraných základních a středních školách možnost navštěvovat technické zájmové kroužky. Ty pro ně realizují každý týden ve stanoveném čase akademici z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na výběr mají prozatím ze tří kroužků, které je provedou světem robotiky, programování, mechatroniky a mikropočítačů. Nabídnou jim nejrůznější praktické úlohy, ukázky nebo soutěžní hry.
 
Robotika na střední škole
Ve středu 1. října 2014 začal na střední škole DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie v Pardubicích ZÁJMOVÝ KROUŽEK ROBOTIKY. Ing. Petr Doležel, Ph.D., uvede zájemce interaktivní populárně-naučnou formou do problematiky robotiky. U středoškoláků se svými praktickými hodinami pokusí zvýšit  zájem o techniku a motivovat je ke studiu. Studenti si v kroužku vyzkouší samostatnou práci se stavebnicemi LEGO MINDSTORMS Education a kroužek zakončí sérií zajímavých soutěží. Probíhá pravidelně každou středu od 16:30 do 19:30 hodin.
 
Kroužek mechatroniky
Od středy 1. října 2014 mají zájemci možnost navštěvovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky KROUŽEK MECHATRONIKY A INFORMATIKY, který vedou Ing. Michael Bažant, Ph.D., a Ing. Karel Šimerda. Kroužek se zaměřuje na konstrukci nejrůznějších strojů, zařízení a robotů. U pokročilejších modelů bude možné programovat s využitím vizuálního programování nebo s využitím vhodného vyššího programovacího jazyka. Kroužek probíhá pravidelně každou středu od 15:00 do 17:30 hodin.
 
Programování mikropočítačů
Od pátku 3. října 2014 mají studenti na Střední průmyslové škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradci Králové možnost pravidelně docházet do kroužku s názvem MIKROPOČÍTAČ JAKO MOZEK INTELIGENTNÍHO SYSTÉMU. Ing. Libor Havlíček, Ph.D., je zábavnou formou naučí  programování mikropočítačů, např. jejich automatizace, měření, řízení a další úkony. Kroužek bude probíhat jako soubor přednášek a praktických demonstrací.
 
KONTAKT:
Ing. Lucie Růžičková
vedoucí fakultních akcí FEI
telefon: 466 036 730