Fakulta ekonomicko-správní pořádá „KULATÉ STOLY“

Prezentační semináře studentských prací „KULATÉ STOLY“
 
Studenti zapojení do Studentské grantové soutěže 2015 budou ve dnech od 18. do 29. května pod vedením odborných lektorů z jednotlivých ústavů Fakulty ekonomicko-správní prezentovat své práce v oblasti vědy a výzkumu s možností vyzkoušet si „nanečisto“ obhajobu své závěrečné práce.
 
Tyto závěrečné prezentační semináře navazují na dlouhodobější systematický trénink VŠ studentů v oblasti komunikace VaV. Půjde o bloky uspořádané do tematických celků, v rámci nichž studenti vystoupí s prezentací své práce.
 
    
Termín konání:
18. – 29. 5. 2015
Místo konání:
Zasedací místnost děkanátu FES, zasedací místnosti jednotlivých ústavů FES
 
Kontakt:
Ing. Vítězslav Bačkovský
vedoucí fakultních akcí FES
telefon: 466 036 209