Přednášky z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá pro středoškolské studenty a jejich učitele přednášky z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd.
 
Přednáší Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a Bc. Patrik Čermák, student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
 
Po každé přednášce bude následovat volná diskuse.
Obě přednášky se konají  v místnosti 11026 univerzitní budovy EA v Pardubicích – Polabinách.
 
6. 11. 2014 od 10 hodin:
 
Aktuálnost Platónova podobenství o úsečce z hlediska rozdílu mezi vědeckým a filosofickým myšlením
Platonův náhled čtyř duševních stavů na slavném obraze o úsečce představuje i výstižný popis rozlišení a zároveň spjatost vědeckého a filosofického myšlení. V přednášce si toto podobenství přiblížíme a vyložíme na každodenních a vědeckých příkladech. Přednáška bude doplněna projekcí archivního dokumentu o vědeckém životě Nielse Bohra. Jeho neortodoxní, komplementární způsob myšlení už můžeme vysledovat v době práce na tzv. modelu atomu
  


8. 12. 2014 od 10 hodin:

Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám
Středověký spor o universálie navazuje na antickou otázku po tom, jak něco obecného (např. pojem živočich) souvisí s různými hmotnými skutečnostmi (jako je člověk, křeček nebo žížala). Středověké disputace se navíc zabývaly problémem tzv. trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch). V nejmodernější době se aktuálnost všech dosavadních sporů ukázala například v diskusích Einsteina s Bohrem o pojetí reality nebo v interpretaci světelné a hmotné cosi-částice (vlna, částice, vln-tice).

Více viz http://bravo.upce.cz nebo www.nielsbohr.webnode.cz. První přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti (45 osob) je potřeba zaslat rezervaci do 31. 10. (resp. 30. 11.) na e-mail patrik.cermak@student.upce.cz.