Přednáška JČMF - Archimédův kodex

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 16. dubna 2015 všechny zájemce na přednášku
 
Zdeňka Halase, DiS., Ph.D.
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 
Archimédův kodex
 
Poměrně nedávno byly publikovány předběžné výsledky výzkumu znovuobjeveného Archimédova kodexu, který obsahuje mimo jiné i spisy, jež se nám jinde nedochovaly. Nejzajímavější z nich jsou Metoda (unikátní způsob určování obsahů a objemů geometrických útvarů)  a Stomachion (matematický popis antické hry).
 
Přednáška se zaměří na jejich matematický obsah a změny,
které přineslo nové zkoumání těchto textů.
     
 
termín
čtvrtek 16. 4. 2015
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.