Přednáška JČMF - Počátky Booleovy algebry

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 21. května 2015 všechny zájemce na přednášku
 
 
doc. RNDr. Aleny Šolcové, Ph.D.
z katedry aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze
 
Počátky Booleovy algebry
George Boole (1815-1864) a matematická analýza logiky
 
 
V přednášce budou uvedeny
  • životní osudy George Boolea,
  • historické souvislosti vzniku binární Booleovy algebry,
  • Booleovy výsledky ve srovnání s výsledky jeho předchůdců, současníků a pokračovatelů.

 

 
     
termín
čtvrtek 21. 5. 2015
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.