Diskusní večer Kavárna Universitas

Starořecký Erós, aneb láska za časů Sókrata i dnes
 
Přednáška se bude opírat o rozbor zachovaných starověkých textů i obrázků na malované keramice a jejich různých dnešních interpretací. Vynecháno nebude ani srovnání s dnešními koncepty lásky, především tzv. romantickou láskou.   
 
  • Co víme o starověkých milostných vztazích a o božstvu lásky, Erótu?
  • Jaká byla původní zkušenost, z níž zřejmě koneckonců pochází i naše dnešní pojetí lásky?
  
 
Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. učí na katedře filosofie FF Univerzity Pardubice. Zabývá se starořeckou kulturou a filosofií, etikou, politickou filosofií a českým myšlenkovým odkazem. Kromě knihy Od Eróta k filosofii (2007) publikoval k tématu lásky naposledy ve sborníku Love and Its Objects, What Can We Care For? (Palgrave McMillan 2014) příspěvek o cílech Sókratovy erotiky.
 
Kavárna Universitas se otevře v úterý 11. listopadu 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.
 
Vstup je volný.

 

 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.