Diskusní večer Kavárna Universitas

Spintronika – od teorie relativity k pevným diskům
 
Spintronika, věda zabývající se vztahem a vzájemným ovlivněním náboje a spinu částic, dnes propojuje dva velmi vzdálené světy: svět abstraktní fyziky v podobě kvantové mechaniky a teorií relativity se světem technologických laboratoří, výpočetní elektrotechniky a globálních výrobců počítačových procesorů a záznamových zařízení. Projděme tedy s doktorem Nádvorníkem společně cestu od fundamentální fyziky k vašemu notebooku a ukažme si:
  • Čím nás spintronika může vyzbrojit v boji proti soumraku křemíkové éry elektroniky?
  • Nebo nám snad pomůže ji překlenout a položí nové technologické paradigma?
  • Co jsou to magnetické polovodiče a je spintronický počítač stále ještě utopie?

  

RNDr. Lukáš Nádvorník vystudoval kvantovou optiku a optoelektroniku na MFF UK; v rámci svého Ph.D. studia pracuje v Oddělení spintroniky a nanoelektroniky na Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i a v Laboratoři optospintroniky MFF UK v mezinárodním týmu prof. Tomáše Jungwirtha, Ph.D. Od roku 2011 je členem výkonného výboru českých studentských kapitol mezinárodních organizací pro optiku SPIE a OSA.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 21. dubna 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.