Kontakty:

Řešitel projektu
Ing. Valerie Wágnerová
telefon +420 466 036 555
e-mail valerie.wagnerova@upce.cz

Koordinátor projektu
Mgr. Zuzana Paulusová
telefon +420 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz

Finanční manažer
Ing. Libuše Petrová
telefon +420 466 036 757
e-mail libuse.petrova@upce.cz

Kancelář projektu se nachází v univerzitním kampusu v budově G v přízemí.

Regionální koordinátor
pro Pardubický kraj
Ing. Zdenka Černá
telefon +420 466 036 788
e-mail zdenka.cerna@upce.cz
ptpo@upce.cz

Brána vědě/ní otevřená II.

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II) sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Současně vytváří komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.
Projekt navazuje na úspěšný projekt Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, realizovaný v období 1.6.2012 - 31.5.2014.