Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II)

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0013
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 3. 3. 2014 – 30. 6. 2015 (16 měsíců)
 
Projekt BRÁNA VĚDĚ/NÍ OTEVŘENÁ II. navazuje na úspěšný projekt Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, realizovaný od  1.6.2012 do 31.5.2014.
 
Hlavní cíle projektu
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.
 
Hlavního cíle bude dosaženo dílčími cíli, mezi něž patří:
 • vytvářet a realizovat vzdělávací aktivity komplexního typu, dlouhodobě opakovatelné, přispívající k popularizaci VaV a podporující badatelsky orientovanou výuku a volnočasové aktivity mládeže,
 • organizovat škálu zážitkových, populárně-naučných akcí zaváděním nových způsobů a forem učeníprohlubujících zájem mládeže o nové poznatky ve VaV a systematicky rozvíjejících zájem aktivních a talentovaných zájemců o TPO,
 • podporovat pedagogy na všech stupních vzdělávání při práci s žáky a studenty v oblasti seznamování se s VaV,
 • zlepšit všestrannou odbornou přípravu pracovníků na VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ pro práci s mládeží a pro různé formy učení,
 • vytvořit metodologii výuky a pořádaných aktivit včetně volnočasových, dlouhodobě využitelnou a přenositelnou,
 • vytvořit účelné a funkční sítě zapojených škol a partnerů pro výměnu zkušeností, dlouhodobou spolupráci a vzájemnou metodickou podporu různých forem vzdělávání a badatelsky orientované výuky.
Cílové skupiny projektu
 1. Akademičtí a odborní pracovníci VŠ
 2. Studenti VŠ
 3. Zájemci o vědecko-výzkumnou práci – žáci ZŠ/SŠ aktivně projevující zájem o TPO
 4. Pedagogové – učitelé ZŠ/SŠ
 5. Odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí

BRAVO II

Aktualizoval: Zdenka Černá (21. května 2014, 12:14)