Regionální koordinátor PTPO

Cíle projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (TPO)
a činnosti Regionálního koordinátora pro Pardubický kraj:  
 
 
Zvýšit zájem mládeže o TPO, případně jeho další studium
  • zajistit motivační aktivity systematicky podporující zájem dětí a mladých lidí o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů obecně a se zvláštním zaměřením studia TPO na vysokých školách (dále jen „VŠ“);
 
Dlouhodobě budovat pozitivní image technickým a přírodovědným oborům
Popularizovat vědu z oblasti technických a přírodovědných oborů
  • zajistit komunikaci vědy, vědeckých a technických informací, které by probudily zájem mladých lidí o studium TPO
 
Propojit výuku technických a přírodovědných oborů se zážitky zaměřenými na poznání přírodních věd a techniky
  • podpořit výuku TPO na všech stupních vzdělávání, se zvláštním zřetelem k terciárnímu vzdělávání na veřejných vysokých škol
 
Více informací k IPN PTPO na webové stránce: www.msmt.cz a www.generacey.cz .
Aktualizoval: Zdenka Černá (2. června 2014, 13:20)