Systematická badatelská činnost na Univerzitě Pardubice

Jednou z klíčových aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená II. je dlouhodobá práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o technicko-přírodovědné obory, jejíž součástí je Systematická badatelská činnost (SBČ).  
Žáci středních škol měli v letošním školním roce v rámci SBČ jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice, kde pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) zpracovávali vybraná témata.
Průběh SBČ koordinoval partner projektu BRAVO II - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk)  ve spolupráci se čtyřmi zapojenými fakultami univerzity, konkrétně s Dopravní fakultou Jana Pernera (DFJP), Fakultou ekonomicko-správní (FES), Fakultou chemicko-technologickou (FChT), Fakultou zdravotnických studií (FZS) a dalšími partnery projektu - Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice (SPŠCH) a Střední zdravotnickou školou Pardubice (SZŠ).
Výsledkem snažení žáků byla odborná práce, poster a prezentace, se kterou někteří vystoupili na závěrečné přehlídce badatelských prací organizované RRA Pk. Jednodenní konference pod názvem „BRAVO VĚDĚ“ se konala 1. dubna v Congress Center Pardubice v Afi paláci a předcházely jí dva odborné semináře prezentačních dovedností, na kterých se účastníci přehlídky učili, jak správně prezentovat svoji práci před posluchači.
 
Přehled zapojených žáků a výsledků jejich prací:
Jméno účastníka
Škola
Fakulta
Odborný mentor/
 Mentor junior
Téma práce
Výstup
Barbora Dopitová
SZŠ Pardubice
FZS
Mgr. Iveta Černohorská
Dětská obezita
Eliška Šedová
SZŠ Pardubice
FZS
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Historie vzdělávání na SZŠ
Kateřina Pravdová
SZŠ Pardubice
FZS
Mgr. Romana Lebedinská
Syndrom diabetické nohy
Hana Korelová
SZŠ Pardubice
FZS
Mgr. Zuzana Škorničková
Antikoncepce
Petra Málková
SZŠ Pardubice
FZS
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
Problematika hygieny rukou u mládeže
Zdislava Víšková
SZŠ Pardubice
FZS
Mgr. Květoslava Štěpánková
Poruchy příjmu potravy
Michal Lorenc
SPŠCH Pardubice
FChT
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc/Ing. Stanislav Šlang
Příprava a charakterizace tenkých vrstev chalkogenidových skel
Martin Vrbický
SPŠCH Pardubice
FChT
doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D./Ing. Eva Horáková
Příprava a katalytická aktivita enantioselektivních katalyzátorů na bázi 2-fenylimidazolidin-4-onů
Olga Jelínková
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Alternativní metody odstraňování syntetických barviv z odpadních vod
Martina Vacková
SPŠCH Pardubice
FChT
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D./Ing. Richard Kammel
Deriváty 1,3-thiazolu s fluorescescenčními vlastnostmi
Lukáš Janecký
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Tomáš Chlupatý, Ph.D.
Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicínské účely
Karel Bartoš
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Petr Švec, Ph.D.
Frustrované lewisovské páry na bázi sloučenin cínu
Věra Dontová
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Roman Olejník, Ph.D. 
Použití amidinátových a guanidinátových ligandů pro aktivaci nepřechodných kovů a katalytické aplikace
Michal Mach
Jana Marečková
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Božena Frumarová, CSc./Ing. Václav Parchanski, Ph.D.
Chalkogenidová skla dotovaná ionty vzácných zemin – materiály pro informační technologie
Martin Kolář
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Luboš Prokůpek, Dr.
Epoxidová lepidla
Daniel Kouba
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Luboš Prokůpek, Dr.
Polyuretanová lepidla
Kateřina Lacinová
SPŠCH Pardubice
FChT
Ing. Alena Komersová, Ph.D. 
Disoluční testy pevných lékových forem
Patrik Břeň
Karel Macek
SPŠCH Pardubice
FChT
doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc
Příprava vláken z biopolymerů
Kateřina Matoušová
SPŠCH Pardubice
FChT
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr./ Ing. Kateřina Nechvílová
Antikorozní pigmenty v chemii organických povlaků
Tomáš Hrbek
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
FChT
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Iontové spínání ve vrstvách chalkogenidů
Jakub Pilař
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
FChT
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů
Kamil Mudruňka
Adam Brebera
Gymnázium Dašická Pardubice
FES
Mgr. David Brebera
Robot Karel
Jaroslav Krádl
ZŠ Heřmanův Městec
Vojtěch Suchánek
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
FES
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Programování robotických stavebnic
Marek Bílek
Gymnázium Dašická Pardubice
Josef Krška
SŠ Educa Rybitví
Radek Štolpa
Pavel Trejbal
Gymnázium Mozartova Pardubice
FES
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst
Filip Vaněk
Střední průmyslová škola Chrudim
DFJP
*)
Sonda pro měření termoelektrického napětí na povrchově deformovaných materiálech
Martin Křičenský
Střední průmyslová škola Chrudim
DFJP
*)
Návrh a výroba korozní komory
Martin Johan
Střední průmyslová škola Chrudim
DFJP
*)
Srovnání měření drsnosti povrchu kontaktním způsobemdrsnoměrem a opticky
Václav Lojška
Střední průmyslová škola Chrudim
DFJP
*)
Možnost impregnace porézních materiálů jednosložkovými lepidly
Tomáš Kroupa
Střední škola automobilní Holice
DFJP
*)
Měření rázové pevnosti tahem
Ondřej Schejbal
Střední škola automobilní Holice
DFJP
*)
Úprava zařízení pro rázové zkoušky tahem
 
*)
odborný mentor (akademičtí pracovníci):   Ing. Petr Hanus, doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
technický mentor (neakademičtí pracovníci): Ing. Zdeněk Bareš,  Jan Černohlávek, Martin Řehák,  Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Jiří Tlustoš
Aktualizoval: Zdenka Černá (23. dubna 2015, 10:28)