Živá laboratoř

  • pořad Českého rozhlasu Pardubice ze života vědců Univerzity Pardubice
  • pořad o vědě, která usnadňuje život
  • pořad byl vysílán do června 2015

Archiv pořadů.

http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator – archiv Českého rozhlasu                                              
Living Lab Video – The Birth of the Programme (English) – jak vzniká pořad Živá laboratoř
  

Redaktorka Jana Davidová hovoří s akademickými pracovníky a mladými výzkumníky o úspěších i zákulisí práce badatele a vědce.

Pořad ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice přispívá k popularizaci pěstovaných vědních disciplín na Univerzitě Pardubice a k posílení povědomí o činnostech univerzity mezi laickou veřejností i šíření dobrého jména univerzity.
Komunikace výsledků vědy, výzkumu a vývoje a přiblížení vědecko-výzkumné práce i laické veřejnosti je nedílnou součástí naplnění poslání veřejné vysoké školy a informování veřejnosti o našich činnostech a úspěších
 
Děkujeme všem akademikům a Českému rozhlasu Pardubice za spolupráci.
 
Vysílání zahájeno: 3. září 2011, první rok vysílání 2011-2012 – každou sobotu ve 12:30, od května 2012 v neděli po 17. hodině, od ledna 2014 do června 2015 každou sobotu v 15:30 hodin.
 
Pořad vznikl za podpory projektů:
  • IPN Podpora technických a přírodovědných oborů – Regionální koordinátor pro Pardubický kraj (2011),
  • Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (2011-2012),
  • BRAVO – Brána vědě/ní otevřená (2012 - 2014),
  • Brána vědě/ní otevřená II. (2014 - 2015),
které jsou spolufinancované ESF a státním rozpočtem ČR.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa
odborný garant projektu BRAVO a BRAVO II.
Aktualizoval: Tomáš Pospíchal (14. ledna 2016, 14:44)