Diskusní večer Science Café 5. 11. 2013

Pestrobarevný svět pigmentů
 
Přednáška prof. Šulcové bude věnována historii anorganických pigmentů, jejich rozdělení, vlastnostem a aplikačnímu využití. Pozornost bude zaměřena především na pigmenty s vysokou termickou stálostí a chemickou odolností, které nachází využití především pro vybarvování keramických glazur.
 
Barva je považována za něco samozřejmého a hraje v lidském životě významnou úlohu, neboť má vliv nejen při výběru potravin, ale také při nákupu nejrůznějších výrobků či doplňků. Barvy člověka silně ovlivňují a jejich význam stále roste. Prostředí, které nás obklopuje, je barevné především díky pigmentům.
Oblast anorganických pigmentů je aktuální a zajímavá, především pak v posledních letech, kdy dochází k výrazné spotřebě pigmentů, k čemuž přispívá jejich stále širší použití např. pro vybarvování nátěrových hmot, plastů a výrazně i možnost použití v nových aplikacích ve stavebnictví (tj. betony, fasádní hmoty, zámková dlažba, barevné střešní krytiny), včetně použití v keramice pokud to termická a chemická stabilita pigmentů dovolí.
  
 
Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. je absolventkou VŠCHT v Pardubicích (1993). Od roku 1997 působí na Katedře anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Řadí se ke světově uznávaným odborníkům v oblasti anorganických pigmentů a práškových materiálů a jejich hodnocení nejen z hlediska fyzikálně-chemického, ale také pigmentově-aplikačního pro nejrůznější pojiva včetně keramických glazur.

Navštivte tuto vědeckou kavárnu v Pardubicích v úterý 5. listopadu od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České), která se uskuteční také v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

Vstup je volný.
 
www.facebook.com/SCPardubice Pozvánka Abstrakt
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
Aktualizoval: Webmaster (25. března 2015, 12:47)