Diskusní večer Science Café 21. 5. 2013

Vznik hvězd a vývoj galaxií
 
Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. zodpoví posluchačům ve své přednášce Vznik hvězd a vývoj galaxií otázky spojené  se vznikem a vývojem vesmíru. Hvězdy vznikají během vývoje vesmíru, který po velkém třesku expanduje a chladne. Hvězdy se rodí ve skupinách uvnitř galaxií, tam kde gravitace zvítězí nad expanzí. Mladé hvězdy ovlivňují okolní prostor zářením a hvězdnými větry a obohacují galaxie těžkými prvky, ze kterých vzniká prach i větší tělesa včetně planet.
 
Kdy vynikají první hvězdy?
Jak ovlivňují vývoj galaxií?
Jak je mezihvězdné prostředí uvnitř galaxií ovlivňováno mladými hvězdami?
Co spouští tvorbu hvězd? 
Jsou to srážky galaxií nebo supernovy?  
  

 

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. je astronom, zabývá se tvorbou hvězd a vývojem galaxií. V Astronomickém ústavu Akademie Věd ČR je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav (http://www.asu.cas.cz/oddeleni-gps). Je autorem nebo spoluautorem asi 200 odborných publikací.

 
Navštivte tuto vědeckou kavárnu v Pardubicích v úterý 21. května od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“. Vstup je volný.
 
www.facebook.com/SCPardubice
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Webmaster (25. března 2015, 12:44)