Seminář pro středoškolské učitele chemie na Fakultě chemicko-technologické

Ústav organické chemie a technologie pořádá v tomto akademickém roce druhý seminář pro středoškolské učitele chemie.
Tentokrát se koná v pátek 15. března 2013 od 10 hodin přímo v prostorách Fakulty chemicko-technologické.
 
Na semináři zazní opět dvě zajímavá témata z úst pracovníků FChT:
 
Třaskaviny – látky stojící na počátku iniciace výbuchu
Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů FChT
 
Nanoléky a nanojedy – dvě strany téže mince (povídání o toxicitě nanomateriálů)
Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství
   
 
 
Termín:
15. března 2013, 10:00 hod.
Místo konání:
Budova HB, posluchárna S1 (2. NP, za recepcí)
Kontaktní osoby:
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
Ing. Jana Luxová, Ph.D.
telefon:
466 037 075
466 037 199
e-mail:
patrik.parik@upce.cz
jana.luxova@upce.cz

 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (20. února 2013, 14:23)