2. seminář pro středoškolské učitele chemie

V rámci pravidelných Seminářů pro středoškolské učitele chemie se uskuteční 2. seminář, na kterém budou předneseny tyto přednášky:          
  • Termoelektrické materiály
Přednášející:
Ing. Tomáš Plecháček, Ph.D., Spol. lab. chemie pevn. látek ÚMCh AV ČR, v.v.i. a Univerzita Pardubice
 
Ing. Plecháček posluchače seznámí se základními pojmy a jevy v oblasti termoelektřiny. Budou uvedeny příklady termoelektrických materiálů a způsob posouzení jejich použitelnosti. Zmíněny také budou aplikace těchto materiálů v oblasti chlazení a generování elektrické energie.
 
  • Problematika čištění biologicky obtížně odbouratelných odpadních vod
Přednášející:
Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

V přednášce Ing. Weidlicha budou prezentovány postupy čištění odpadních vod zaměřené na odstraňování látek zvyšujících parametr AOX (adsorbovatelné organické halogenderiváty) dle tzv. nejlepších dostupných technik. Popsány budou také výsledky výzkumu domovského pracoviště, který je zaměřen na vývoj a na možné komerční využití nekonvenčních postupů aplikovatelných na odstraňování AOX z průmyslových odpadních vod.

 
Termín:
pátek 7. 3. 2014 v 10:00 hodin
Místo:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
budova HB,  učebna S20 (1. NP, přízemí)
 
 
Kontakt:
Ing. Jana Luxová, Ph.D.
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
telefon
46 603 7199
46 603 7075
e-mail:
web:
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (4. března 2014, 12:19)