Týden teorie a praxe v ekonomice na Fakultě ekonomicko-správní

Propojení teorie s praxí při výuce a výzkumu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice bude stěžejním tématem přednáškového projektu

TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE,

který se uskuteční ve dnech 4. 11. - 8.11.2013.

Cílem akce, která se organizuje v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, je rozšíření spolupráce s akademickými pracovníky jiných vysokých škol s ekonomickým zaměřením z ČR a Slovenska a zároveň navázání užších kontaktů s odborníky z praxe. Setkání, přednášky a diskuse v rámci celého týdne přispějí nejen ke zpestření a zkvalitnění výuky, ale současně umožní výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky z obou sfér. Přednášky se uskuteční v posluchárnách univerzitní auly, Dopravní fakulty a Fakulty ekonomicko-správní v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.

Tématy prezentací a společných diskusí budou např.: problematika malého a středního podnikání, postavení automobilového průmyslu v české ekonomice, principy úspěšného podnikání, risk management, systém krizového řízení v ČR, informace pro ekonomické analýzy, lidské zdroje a jejich motivace, ekonomická podstata managementu kvality, měření výkonnosti podniku, restrukturalizace podniku, daně podnikatelských subjektů, projektové řízení, insolvence, rozhodování o investicích do vyspělých technologií, spotřebitelské chování, empirické šetření konkurenceschopnosti podniku, marketing, strategie regionálního rozvoje, podpora podnikání a investic, mapování procesů ve veřejné správě, nové trendy managementu atd.

 
termín: 4.11.2013 8:00 – 8.11.2013
místo konání: učebny Univerzity Pardubice
pořadatel: FES / Ústav podnikové ekonomiky a managementu
kontaktní osoba: PaedDr. Alexandr Šenec
telefon: 466 036 559
e-mail: alexandr.senec@upce.cz
 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (5. listopadu 2013, 09:44)