Společné setkání zástupců institucí na Fakultě filozofické

Fakulta filozofická pořádá ve středu 23. dubna třetí setkání zástupců institucí, které bude opět obohaceno o interaktivní studentskou sekci, v níž se studenti zaměří na to, co jim studentská praxe dala, v čem pro ně byla přínosem a jak ji mohou zužitkovat pro své budoucí uplatnění.
 
III. společné setkání zástupců institucí, ve kterých probíhají odborné praxe studentů oboru Resocializační pedagogika
 
Termín:
středa 23. dubna 2014
                    
Místo:
Café Apatyka
Pernštýnské náměstí č. 49
Pardubice
 
 
Program:
 
 9:30 - 10:00
prezence účastníků
10:00 - 12:00
„Zvládání psychické zátěže v zaměstnání“
- o stresu obecně, možnosti zvládání psychické zátěže, pohled pozitivní psychologie, ukázka relaxačních technik apod.
(seminář pro zástupce institucí pod vedením psycholožky)
12:00 - 12:30
přestávka
12:30 - 14:30
Hodnocení studentských odborných praxí
Diskuse a závěr
 
 
 
KONTAKT
PhDr. Jana Křišťálová a Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
telefon 466 036 772 nebo 466 036 532

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (12. dubna 2014, 20:55)