Fakulta restaurování hledá nejlepší studentský restaurátorský projekt

Ve čtvrtek 18. 10. 2012 se v prostorách zámku Litomyšl uskuteční soutěžní přehlídka o nejlepší studentský restaurátorský projekt. Přehlídka je organizována v rámci Interní grantové agentury Fakulty restaurování, kterou vyhlásil děkan fakulty Ing. Karol Bayer na podporu projektů mimořádné umělecké nebo odborné kvality pro studenty magisterského nebo bakalářského studia.
 
Představované práce nabídnou průřez tvůrčí a odbornou činností studentů na fakultě za uplynulý rok. Projekty hodnotila pětičlenná komise složená z akademických pracovníků fakulty a rozhodující bylo splnění čtyř kritérií – tvůrčí přínos, přínos oboru, kvalita a možnost publikace projektu.
 
Vybrané studentské projekty budou oceněny čestným uznáním a veřejně prezentovány. Autoři pěti oceněných projektů získají také odměnu ze stipendijního fondu.
Aktualizoval: Zdenka Černá (5. března 2013, 10:36)