Prezentační seminář absolventských prací Fakulty restaurování

V pátek 19. října 2012 pořádá Fakulta restaurování další významnou studentskou akci – odbornou studentskou konferenci s prezentacemi absolventských prací, které byly na fakultě úspěšně obhájeny v akademickém roce 2009/2010 a 2011/2012. Pozornost se upře jak k teoretickým, tak praktickým pracím absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění, jejichž obory se zaměřují na restaurování a konzervaci různých děl na různých materiálech a podložkách.
 
Patnáctka mladých restaurátorů bude mít možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti, některé práce budou představeny také formou posterových sdělení.
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (5. března 2013, 10:47)