Restaurátoři se učili tradičním technologiím v Rakousku

Workshop ’Tradiční vápenné technologie
 
  • Jaké byly historické techniky přípravy a zpracování historických stavebních materiálů?
  • Jak byly tyto materiály používány a zpracovávány?
  • Kolik toho víme o historických stavebních materiálech jako takových a používáme je správně při obnově objektů kulturního dědictví?
  • …a spousta jiných otázek napadala studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice při návštěvě týdenního intenzivního kurzu Tradiční vápenné technologie, který se na konci května a září uskutečnil v tréninkovém centru pro obnovu kulturního dědictví Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege v Mauerbachu. Kurz zaměřený na výrobu, zpracování historických stavebních pojiv, především vápna a přirozeně hydraulických pojiv (románského cementu a hydraulického vápna) se konal pod záštitou projektu Bravo (Brána vědě/ní otevřená – BRAVO) a ve spolupráci s Památkovým úřadem ve Vídni. V rámci tohoto projektu Fakulta restaurování přispěla do série akcí pořádané Univerzitou Pardubice, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult.
 
Kurz s odborným vedením historika, geologa a specialisty na tradiční vápenné technologie Dr. Karla Stingla byl připraven pro studenty oborů Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů, Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita a Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů. Jeho cílem bylo seznámit studenty s tradičními technikami výroby historických stavebních pojiv – bílého vzdušného a hydraulického vápna a raných typů cementů - tradičními postupy v historicky používaných pecích, jejich zpracování (mletí, hašení) a přípravou malt. Nedílnou součástí kurzu byly praktické zkoušky pro různé aplikace – rozličné typy omítek, štukové prvky, plastické dekory a různé techniky úpravy povrchu.
 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (14. října 2013, 10:01)