Provázanost časových a prostorových vztahů nabízí překvapivé paradoxy

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice
Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa
 
zvou všechny zájemce na přednášku doc. RNDr. Josefa Jelena, CSc. z katedry fyziky FEL ČVUT
 
O času
 
Čas je centrálním vjemem v prožívání života a základním pojmem v chápání přírodního dění. Časové a prostorové vztahy jsou navzájem provázány a nabízejí četné překvapivé paradoxy. Vyvstává celá řada otázek a mnohdy velmi zajímavých odpovědí:
  • Je vůbec možné cestování v čase?
  • Lze vjet dlouhým autem do krátké garáže?
Z jasných logických úvah se poté vynoří naprosto neočekávané důsledky:
  • paradox dvojčat
  • skutečnost, že elektrodynamické jevy jsou niterně relativistické, zatímco Newtonova mechanika nikoli
  • „neplatnost‟ F =ma
  • energie jako čtvrtá složka hybnosti
  • faktická nemožnost existence tuhých těles atd.
Jak to tedy vlastně s časem je?
 
 
termín
čtvrtek 12. prosince 2013
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna B1 Univerzity Pardubice
budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466036014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
 
Přednáška je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024.
Aktualizoval: Zdenka Černá (2. prosince 2013, 14:43)