Diskusní večer Kavárna Universitas 10. 12. 2013

Prosincová kavárna přinese povídání na téma Idea univerzity mezi Humboldtem a dneškem. Doktor Prázný seznámí ve své přednášce posluchače se základními východisky reformy univerzity, kterou v 19. století připravil Wilhelm von Humboldt (1767–1835), a bude sledovat jeho motiv obnovy vzdělanosti v myšlení filosofů 20. století – K. Jasperse a H.-G. Gadamera. Mezi jejich ústřední témata náleží např. úkoly univerzity, tj. jednota učitelů a žáků, jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života, otevřenosti pravdě nebo ohrožení univerzity pouhou odborností a hromaděním poznatků na úkor rozvoje kritického myšlení a tázání.
 
  • Co může a má očekávat student od univerzity?
  • Je na univerzitě stále ještě aktuální princip duchovní aristokracie?
  • Jaký je význam akademických svobod a samosprávy? 
   
 
Přednášející PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. studoval filosofii, religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium filosofie absolvoval na tamní Pedagogické fakultě. Působí na Katedře filosofie Fakulty filozofické v Pardubicích. Zabývá se politickou filosofií, etikou a filosofií výchovy. V současnosti je řešitelem projektu Idea univerzity.
 
Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 10. prosince od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České).
 
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/KavarnaUniversitas Pozvánka Abstrakt
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (22. listopadu 2013, 14:58)