Diskusní večer Kavárna Universitas 13. 5. 2014

O zvláštní roli čísla 5
 
Obsahem květnové přednášky Ing. Vlastimila Doubravy bude matematická problematika vztahu čísla 5 se zlatým řezem, Fibonacciovými čísly, „neřešitelnou rovnicí“ nebo rovinným grafem. Ze světa fyziky pak problém evropských ladění a „harmonická“ stavba sluneční soustavy.
 
Číslo 5 vystupuje v některých význačných matematických vztazích a vlastnostech matematických objektů. Je tomu tak i v případě reálného světa v souvislosti k tradičním pojmům typu „proporce“, „harmonie“ a podobně. V této souvislosti se objeví ale další otázky.
  • Jaká je role čísel ve struktuře světa?
  • Stvořil přirozená čísla bůh?
  • Je matematika dílem lidského intelektu?
  • Co je číslo?
Toho všeho se dotkne přednáška o zvláštní roli čísla 5 ve světě matematiky, estetiky, ale i některých zvláštností fyzikální stavby světa.
     
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Doubrava vystudoval VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve VCHZ Synthesia a jako výzkumný pracovník v Oční optice Praha. Po listopadu 1989 se stal předsedou ONV Pardubice, poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa.
 
Navštivte tuto kavárnu v úterý 13. května 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená - BRAVO“.
 
Vstup je volný.
 
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (6. května 2014, 11:22)