Diskusní večer Kavárna Universitas 30. 4. 2014

Marie Skłodowská-Curie, inspirující příběh úspěšné ženy ve vědě konce 19. a počátku 20. století.
 
V dubnové vědecké kavárně přiblíží Mgr. Emilie Těšínská nelehký a v mnohém mimořádný životní příběh Marie Skłodowské-Curie (1867-1934), který poutá stále a znova pozornost autorů vědeckých biografií a širokého spektra čtenářů, mužů i žen. Dává příležitost k zamyšlení nad historií i současností postavení žen ve vědě a společnosti, nad otázkami organizace vědeckého výzkumu, financování vědy, hodnocení a oceňování vědeckých výsledků.
 
Přednáška se zaměří na vybrané aspekty vědecké biografie Marie Skłodowské-Curie ve vztahu k raným výzkumům přírodní radioaktivity a ve vazbě k českým zemím.
     
 
 
 
 
 
 
Mgr. Emilie Těšínská absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor matematika-fyzika. Pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v oboru dějin vědy. Zaměřuje se na výzkum pramenů k dějinám fyzikálních věd, lékařské radiologie a jaderných oborů v českých zemích.
 
Navštivte tuto kavárnu ve středu 30. dubna 2014 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená - BRAVO“.
 
Vstup je volný.
 
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (27. března 2014, 11:35)