Fakulta filozofická realizuje cyklus populárně-naučných přednášek v německém jazyce

Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické připravila pro studenty středních škol a gymnázií sérii přednášek v německém jazyce, které se zaměřují na nejrůznější témata:
  • Kulturthema Essen – Speisekarten im Vergleich
  • Interkulturelle Kommunikation
  • Jugendsprache in Deutschaland
  • Ausgewählte Nobelpreisträger für Literatur aus den deutschsprachigen Ländern
Přednášející:  PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D., a Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
 
 
První tři přednášky se uskuteční již během listopadu a začátkem prosince na následujících školách:
 
Téma přednášky: Ausgewählte Nobelpreisträger für Literatur aus den deutschsprachigen Ländern
 
        14. 11. Gymnázium Česká Třebová
        30. 11. Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi

Přednáška Vybraní nositelé Nobelovy ceny za literaturu z německy mluvících zemí nejdříve představí kritéria pro výběr kandidátů na Nobelovu cenu za literaturu a ukáže, jak se tato kritéria během času měnila. Dále bude vysvětlen význam nejdůležitějších německy mluvících nositelů Nobelovy ceny. Poté budou mít účastníci možnost ověřit si své znalosti o tématu v testu.

Téma přednášky: Jugendsprache in Deutschaland
 
        3. 12. Gymnázium Mozartova Pardubice
Aktualizoval: Zuzana Paulusová (2. listopadu 2012, 11:15)