Letní škola technologie a řízení dopravy

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice připravila na týden od 20. do 24. srpna Letní školu technologie a řízení dopravy, která je určena pro studenty středních škol a jejich pedagogy.

Během pěti dnů budou mít účastníci možnost seznámit se s legislativním rámcem provozování dráhy a drážní dopravy v České republice a také s předpisy železniční dopravy. Frekventanti se podívají do dopravního minilabu, kde si vyzkouší sestavit nákresný jízdní řád. V dopravním sále si pak budou moci vyzkoušet, jak se řídí reálný provoz, a to díky modelovému kolejišti. Jako odpočinkovou aktivitu mají plánované exkurze do vybraných železničních stanic nebo prohlídku železničního muzea v Rosicích nad Labem.

Program letní školy připravili lektoři z Katedry technologie a řízení dopravy a externí přednášející. Studenti na závěr letní školy obdrží certifikát o jejím absolvování.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Reportáž
Reportáž

 

Aktualizoval: Webmaster (25. srpna 2016, 14:06)