Věda a technika na dvorech škol (19., 20., 26. a 27. 9. 2012)

Univerzita Pardubice
Brána vědě/ní otevřená - BRAVO

zve na populárně-naučnou akci

Věda a technika na dvorech škol


Univerzita Pardubice ve spolupráci s třemi fakultami - Fakultou chemicko-technologickou, Dopravní fakultou Jana Pernera a Fakultou elektrotechniky a informatiky - připravila pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.

Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků. Prezentace se konají přímo v regionu, ve městech, kde školy sídlí. Tento způsob prezentace nejen šetří žákům a pedagogům čas a výlohy spojené s cestováním, ale umožní návštěvu projektu většímu počtu škol z místa konání.

 

                19. 9. 2012 Gymnázium Polička

                20. 9. 2012 Základní škola Josefa Ressla Pardubice

                26. 9. 2012 Gymnázium Česká Třebová

                27. 9. 2012 Základní škola Komenského Skuteč

Aktualizoval: Zdenka Černá (24. září 2012, 08:38)