Ohlasy na studentskou konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM 2013

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádala ve středu 6. listopadu 2013 na zámku v Pardubicích II. ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM. O tom, jak konference probíhala, vypovídají nejen obrázky ve fotogalerii, ale i ohlasy účastníků jak těch aktivních, tak pozorovatelů či garantů:
 
 • Ráda bych Vám a celému týmu poděkovala za velmi příjemnou, a pokud mohu hodnotit, výborně organizačně zvládnutou konferenci. Zejména oceňuji prostředí zámku, zajištění komfortu prezentujícím a příjemný program, ale i mnoho dalšího.“   (Vanda Svobodová, prezentující, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové)
 • Vedle studentů, kteří přišli jen tak, jsem zaznamenal i hezkou řádku těch, kteří byli na vědění a vědu opravdu naladění. Myslím, že právě takovým lidem jsou akce tohoto typu opravdu přínosem. Seznámí se s novými poznatky, naučí prezentovat svoje výsledky a zároveň poznají krásy i úskalí spojené s věděním a vědou. Takto tematicky bohatá událost jistě přispěje i k vzájemnému mezioborovému respektu. Očekávám, že odezvou bude vyšší zájem mladých lidí o přírodovědné obory.“  (doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr., garant, FChT UPa)
 • Velice se mi líbila letošní témata. Nečekal jsem, že si napíši tolik poznámek. Úroveň přednášejících byla [až na jednu výjimku, ale to se může stát] výborná. Líbilo se mi, že zde byli i velice mladí přednášející, kteří sice nedosahovali takové odborné úrovně, ale to kompenzovali tím, že se jim podařilo mile pobavit publikum. Občerstvení bylo vynikající, až si říkám, že jsme si to ani nezasloužili. (To však neznamená, že by mělo zmizet :-).) Jediné na co bych si mohl stěžovat je prostředí. Zámek má svého ducha, nicméně jakoby ve mně vítězila pohodlnost, univerzitní aula mi přišla příjemnější.“ (Aleš Stejskal, loňský prezentující a letos pozorovatel, Letohradské soukromé gymnázium)
 • Již minulý ročník této konference mne příjemně překvapil, a to nejen pracemi studentů, ale i jejich prezentačními dovednostmi. Letos to mohu jen potvrdit a pozitivně hodnotím obrovský zájem studentů, především přirozenou ochotu diskutovat o předneseném tématu. Ten zájem je povzbuzující a to mne těší, protože možnost o něčem diskutovat v přátelské atmosféře a konfrontovat své názory s veřejností je nesmírně důležité, neboť získání zpětné vazby posouvá vpřed nejen prezentujícího, ale také diskutující. Mé velké poděkování patří také organizačnímu týmu za perfektní přípravu a hladký průběh náročného dne vědění a také přeji hodně úspěchů při organizování dalších akcí.“ (prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. garantka, FChT UPa)
 • Konference Vědění mladým, kterou studenti naší školy letos navštívili poprvé, nás velmi mile překvapila kvalitou organizace, vstřícným přístupem ze strany pořadatelů i zajímavým programem. Jako diváci jsme se zúčastnili dopoledního bloku přednášek a jak pro nás pedagogy, tak pro studenty bylo zajímavé sledovat vědecké příspěvky studentů jiných středních škol a posuzovat kvalitu předvedených prezentací. Jsme velmi rádi, že měli naši studenti příležitost setkat se s mladými lidmi, kteří mají upřímný zájem o vědu a dokáží se o něj podělit s druhými.“  (Mgr. Iva Urbanová a Ing. Jiří Flek, učitelé, EDUCAnet – Střední odborná škola Pardubice)
 • Účast na konferenci má pro mne i emotivní náboj, protože vidím vás, své bývalé žáky, jak se vám daří ukazovat výsledky výzkumné práce mnoha středoškoláků jejich vrstevníkům a povzbuzovat v nich další zájem a touhu po tom něco nového poznat a předat dál. Obdivuji je, s jakým zaujetím a dobrou znalostí věci své prezentace přednášeli. Říkám si, že ani moje práce nebyla zbytečná. Informujte školy, podniky, instituce, média, aby myšlenka této konference vešla co nejvíce ve známost a postupně se stala tradicí. Pak určitě přijdou mezi vás další vynikající odborníci, kteří svým vystoupením mohou ukázat studentům další cestu.“ (Mgr. Ing. Jaroslav Švadlenka, učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice)
 • Konference mne velmi mile překvapila tím, kolik mladých lidí se sešlo v krásných prostorách pardubického zámku, aby si navzájem předali informace, na kterých sami pracují. Pro mě to byl velký zážitek přednášet před takovým to publikem. Vše by ale zajisté neproběhlo tak hladce, kdyby nebylo výborné organizační skupiny lidí. Jsem rád, že jsem byl součástí tohoto dne a za rok se již na další ročník nemohu dočkat.“ (Václav Kotyza, prezentující, Letohradské soukromé gymnázium)
 • Velice chválím. Trocha komunikačního šumu při přípravě ale vyvážila vlastní realizace konference. Jistě bylo řečeno již mnoho chvály a tak jen stručně. Skvělá atmosféra, nádherné prostředí, zajímavé prezentace, nové poznatky a čerpání zkušeností, další inspirace. Děkuji za sebe i studenty, že jsme mohli být při tom.“  (RNDr. Květa Sýkorová, učitelka, Gymnázium Pardubice, Mozartova)
 • Velice kladně hodnotím zejména vysokou úroveň příspěvků v biologické sekci. Oba ústně prezentované příspěvky, ač jeden zastupoval mikrobiologii a druhý byl věnován malakofauně v okolí Ralska, byly velice odborně, přitom však poutavě a vtipně prezentovány.“  (Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., garantka, FChT UPa)
 • Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je velmi mile setkání s mladými a nadšenými badateli, které osvěží ducha a zprostředkuje mezigenerační obohacení.“  (doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., garantka, FES UPa)
 • Předně bych Vám i celé univerzitě chtěl poděkovat za vaši snahu přiblížit nám svět vědy a za příležitost vyměnit své zkušenosti a poznatky s ostatními. Loňský ročník nasadil velmi vysokou laťku a ten letošní ji bohužel příliš nepřekonal. Prostředí zámku bylo sice zajímavé, ale prostory univerzity mi přišly pro tuto příležitost poněkud vhodnější třeba díky více místům k sezení, či lepšímu zázemí. Dále jsem nebyl  příliš spokojen s časovým rozvrhnutím. Snažil bych se zkrátit oběd a posterovou sekci, popřípadě přesunout více prezentací do přednáškové sekce. Bohužel, protože jsem z daleka, jsem musel odejít těsně po skončení posterové sekce, což mě trochu mrzelo. Nicméně abych jenom nekritizoval. Prezentace, které jsem měl možnost vidět, byly na vysoké úrovni a byly velmi zajímavé. Doufám, že i příští rok pro nás připravíte spousty zajímavého a nového. Rád se opět přijedu podívat.“  (Jan Fukač, pozorovatel, Gymnázium Jateční Ústí nad Labem)
 •  "Konference se mi líbila a studentům taky. Drobné připomínky bych měla k umístění tištěných prezentací. Protor byl sice krásný, ale místa bylo málo a byl tam hrozný hluk. Přeji hodně sil do dalších činností." (H. Grundová, Gymnázium Česká Třebová)
 • „Dobrý den,  letošní podzim jsem se poprvé zúčastnila Vaší studentské konference Vědění mladým 2013. Byl to opravdu nevšední zážitek.“…. pokračování zde. (Karolína Sejkorová, 18 let, Gymnázium Česká Třebová)

 


 

 
 
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (25. listopadu 2013, 13:13)