Diskusní večer Science Café 13. 11. 2012

Listopadové Science Café aneb Na slovíčko s vědcem nabídne téma Příroda a kultura: protiklad, nebo pokračování téhož procesu?
 
Jedná se v případě přírody a kultury o dva nesouměřitelné procesy,
které se nejen jinak jmenují, ale také zcela jinak probíhají a jejich
povaha je zcela různá?
Nebo je kultura takříkajíc "pokračováním přírody jinými prostředky"
a je stejné či podobné povahy?
Je koneckonců vázána také na živé bytosti, lidi, a je jejich epifenoménem
stejně, jako zpěv patří k čížkovi, ulita k plži či termitiště k termitům.
Co plyne či neplyne z toho, když při pohledu na přírodu překlápíme
tento interpretační rámec?

Hostem bude Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., biolog, filosof a spisovatel. Působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Je autorem řady knih, esejů, článků, básnických sbírek a románů. V současné době v nakladatelství Academia vychází edice jeho knih Komárek.

Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 13. listopadu od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
Vstup je volný.
 
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
 
 
 
termín: 13. 11. 2012 od 19 hodin
místo konání:
Klub 29, ulice Svaté Anežky České 29, Pardubice
pořadatel:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:
466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz