Science Café

Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
 
Tématem nejbližšího diskuzního večera bude Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace. 
 
Nerostné suroviny, zdánlivě odtažitá věc – ale hladký přístup k nim se úzce a každodenně týká každého z nás. Přednáška stručně a přehledně informuje posluchače o současném stavu poznání a využívání nerostných surovin v globálním měřítku, o odhadech budoucího vývoje a situací v naší vlasti.
  • Bude nerostných surovin navždy dost pro všechny?
  • Odkud se vzalo naše přesvědčení o tom, že máme právo spotřebovávat neobnovitelné zdroje a postavit na této spotřebě budoucnost našich potomků?
  • A jak to všechno může souviset se smyslem vědy?
 

 

 

RNDr. Zdeňka Petáková je geoložka, specialistka na nerostné suroviny. Pracuje v České geologické službě (www.geology.cz) v Praze jako vedoucí oddělení výzkumu a politiky nerostných surovin. Je také autorkou eseje „O smyslu vědy“, jemuž se věnovala v rámci nedokončeného Ph.D. studia.
 
Tato první poprázdninová vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“ se uskuteční v úterý 18. září od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
 
Vstup je volný.
 
Plakát (pdf)
Abstrakt (pdf)
 
 
termín: 18.9.2012 19:00
místo konání: Klub 29, ulice Svaté Anežky České 29, Pardubice
pořadatel: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz
/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/sc-zari.html /UPa/akce/rpvv/sc-zari.html Klub 29, ulice Svaté Anežky České 29, Pardubice Univerzita Pardubice ostatni,UPA Ing. arch. Iva Svobodová 466 036 482