Diskusní večer Science Café 26. 3. 2013

V březnu se bude ve vědecké kavárně diskutovat na téma Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století
 
Jezuité v českých dějinách představují fenomén, kolem něhož se vytvořila celá řada zkreslujících mýtů, z nichž asi tím nejrozšířenějším je představa jezuity jako ničitele české kultury. Přitom se zapomíná na to, že mezi jezuitskými učenci byli velcí vlastenci typu historiků Bohuslava Balbína, Tomáše Pešiny z Čechorodu ad.
Historie není nikdy černobílá a dokonce i velký učitel národů Jan Amos Komenský, když se v exilu zabýval myšlenkou obnovování českého školství po Třicetileté válce, k čemuž ovšem nikdy nedostal možnost, uvažoval o spolupráci s jezuity a dokonce sám napsal – týmž způsobem se k jezuitům dobře míti a s nimi hleděti vyjíti, neb kde my bychom tolik schopných lidí nabrali, kolik oni po celém světě mají.
 
Jednu z nejzajímavějších kapitol vztahů českých zemí a zámořského světa představuje působení více, než půldruhého sta jezuitů z České provincie ve španělských državách na západní polokouli, z toho více než tři desítek na území dnešního Mexika.
Co je vedlo k tomu, aby opustili bezpečí svých domovů a vydali se na dalekou cestu, z níž pro většinu z nich nebylo návratu?
Jak se sžívali s místním prostředím a tolik odlišnou kulturou? Jaké po sobě zanechali dědictví?
  
 
Přednášející doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., Člen korespondent Mexické akademie historie, působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie UK v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku.
 
Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 26. března od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/SCPardubice Pozvánka Abstrakt
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.